Palvelut

T:mi Matti Tamminen Consulting tarjoaa työntekijöiden uranvaihto- ja uudelleensijoituspalveluja, sekä suuremmissa henkilöstövähennyksissä ja niiden valmistelussa, että myös tilanteissa, joissa jonkun tietyn yksilön työsuhde on päätettävä.

Palvelun edut yritykselle ovat:

 • Myönteisen elementin saaminen YT-neuvotteluihin
 • Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin
 • Kielteisen julkisuuden riskin pieneneminen
 • Riitatilanteiden välttäminen
 • Taloudelliset säästöt sekä prosessin aikana että pidemmällä aikavälillä

Hyvin hoidettu henkilöstön vähennysprosessi varmistaa yritystoiminnan keskeytymättömän harjoittamisen ja takaa tilanteen, jossa niin yritys, jäljelle jäävä henkilöstö kuin irtisanottavat henkilötkin ovat tyytyväisiä ja hyötyvät ratkaisusta. Tärkeää on kuitenkin, että prosessia johdetaan jo hyvin aikaisesta vaiheesta lähtien ennakoiden tulevaa. Näin ollen eri henkilöstöryhmien informointi ja esimerkiksi irtisanomiset suorittavien esimiesten kouluttaminen tilanteen hoitamiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Palveluitamme ovat mm:

 • luottamushenkilö- ja esimiesvalmennukset
 • työnhakuvalmennus ryhmille luentopäivinä (lukumäärä sovitaan aina tapaus kerrallaan)
 • uudelleensijoitus ryhmille (sisältää yhteisiä ja yksilöllisiä elementtejä)
 • uudelleensijoitus yksilöille (toteutetaan täysin henkilökohtaisena prosessina)
 • expatriaattien kotiuttamiset sekä
 • liiketoimintayksiköiden lakkauttamiset ja ulkoistamiset

Palvelut räätälöimme aina toimeksiantajan haluamalla tavalla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena henkilöstön vähentämistilanteessa on mahdollistaa toimeksiantajan keskittyminen työtään jatkavan henkilöstön hoitamiseen ja siten liiketoiminnan ja yhtiön edelleen kehittämiseen. Meidän tehtävänämme on hoitaa irtisanottavan henkilöstön uuden leipäpuun löytyminen kanssanne sovittavalla tavalla ja aikataulussa.